+ 359 888 157 103            design@demarage.net

Демараж е български бранд, който от 1995 година е специализиран в предоставянето на различни печатни услуги на бизнеса, неправителствения сектор и държавните институции. Ние целим изграждането на индивидуална стратегия за всеки свой клиент, според специфичната среда на неговия бизнес. Нашият екип създава и обработва проекти за почти всички направления на съвременната реклама - от фирмена акциденция, корпоративен дизайн, брошури, каталози и други печатни материали до брандирането на превозни средства, бизнес сувенири и подаръци, етикети и много други.